Petition 'FOOD vs FEED' to the UN

This petition is now closed. we thank you for your support.

 

An appeal to the United Nations and its agencies to channel available food resources to needy people and not to farm animals.

This petition will be delivered on World Vegetarian Day (1 October 2009) in New York, Rome and Geneva.

Show list of signatures.

Cesky | Chinese | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Hindi | Hrvatski | Italiano | Ivrit | Nederlands | Nihongo | Nynorsk | Polski | Português | Româna | Russky | Suomi | Slovenščina | Svenska | Türkçe | Urdu

Petition

Till: 
FNs generalsekreterare Ban Ki-moon 

Kopia: 
FAO – General Direktör, Dr. Jacques Diouf 
WHO – General Direktör, Dr. Margaret Chan 

Lanserad av: 

Mat till människor – mat till djur?

Bäste generalsekreterare Ban Ki-moon,

1996 fastslog “Rome Declaration of World Food Security” åter igen ”alla människors rätt att ha tillgång till säker och näringsrik mat.” De länder som undertecknade deklarationen försäkrade också sin politiska vilja att “utrota hunger i alla länder”.

2008 – Undernäring och svält inte bara ökar i många delar av världen, utan beräknas dessutom slå nya rekord i lidande; Minskade och förstörda grödor, stigande priser, icke-hållbart jordbruk är bara några av de faktorer som, i kombination, sätter utsatta människor i livshotande situationer.

Det är inte acceptabelt att i bistra tider, när hunger och undernäring dödar sex miljoner barn varje år, låta stora delar av jordens odlingsbara mark fortfarande användas till föda åt djur.

I mänsklighetens namn har inte längre ett globalt ansvarstagande samhälle råd att investera 7-16 kg vete eller sojabönor, upp till 15.500 liter vatten och 323 m2 betesmark för att producera ett kilo kött till dem som vill betala för det. Det finns ett förtvivlat behov av att utveckla mer tillgängliga och uthålliga sätt att säkra mat till alla.
 
Tyvärr , trots att FAOs experter anser ”Boskap ett stort hot mot miljön”, rekommenderar de bara olika jorbrukstekniker, av vilka en del riskerar att ännu mer förstöra en redan utsatt miljö, kanske så illa att den inte går att reparera.

Alla svältande människor, flera miljoner vegetarianer och alla andra, som söker hälsosamma alternativ till destruktiva traditioner, har rätt att från beslutsfattare, regeringar och internationella organisationer, förvänta sig vetenskaplig forskning av alla tillgängliga möjligheter, inklusive vegetarianism, vars uthålliga och livsbevarande livsstil är värd en förutsättningslös forskning och befrämjande ansträngning. Inte minst på grund av dess möjlighet att avgöra den pågående kampen om mat.

Mot bakgrund av detta vädjar vi till FN och dess organisationer att sluta ignorera vegetarianism och istället studera dess många fördelar, med målet att få med dem i framtida strategier för en värld utan hunger.

Högaktningsfullt, 

underskrift 

Referenser: 

1. Universal Declaration of Human Rights: “Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat...”

2. Rome Declaration of World Food Security: “We consider it intolerable that more than 800 million people throughout the world, and particularly in developing countries, do not have enough food to meet their basic nutritional needs. This situation is unacceptable.

3. FAO: Livestock a major threat to environment

Bakgrundsinformation: 

1. Jens Holm: Djurindustrin och klimatet
 
2. Swiss Union for Vegetarianism: The Ecological Consequences of Meat Consumption

Texten översatt av; Monica Engström
Ludvig Lindström (Charity International)

If you have any questions or remarks to this petition please contact: info (at) evana.org