Petition 'FOOD vs FEED' to the UN

This petition is now closed. we thank you for your support.

 

An appeal to the United Nations and its agencies to channel available food resources to needy people and not to farm animals.

This petition will be delivered on World Vegetarian Day (1 October 2009) in New York, Rome and Geneva.

Show list of signatures.

Cesky | Chinese | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Hindi | Hrvatski | Italiano | Ivrit | Nederlands | Nihongo | Nynorsk | Polski | Português | Româna | Russky | Suomi | Slovenščina | Svenska | Türkçe | Urdu

PETICE

Adresát:
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon

KOPIE:
FAO – generální ředitel Dr. Jacques Diouf
WHO – generální ředitel Dr. Margaret Chan

Podává:

'POTRAVA VERSUS KRMIVO'

Vážený pane generální tajemníku,

V roce 1996 “Římská deklarace pro světovou potravinovou bezpečnost” znovu potvrdila “právo každého na přístup k bezpečným a výživným potravinám”. Signatáři se také zavázali k politickému úsilí “vymýtit hladomor ve všech zemích.”

V roce 2008 podvýživa a hladomor v mnoha částech svět nejenže narůstá, ale dosahuje nebývalého stupně strádání. Tenčící se a zničené úrody, prudký nárůst cen, neudržitelné zemědělské praktiky – to je jen několik z faktorů, které společně vystavují zranitelné lidstvo rizikům, jež ohrožují život.

Je nepřijatelné, že dokonce v tak bezútěšné situaci, kdy hladomor a podvýživa každoročně zabíjí bezmála šest milionů dětí, obrovské procento dostupné úrody je stále zkrmováno hospodářskými zvířaty.

Ve jménu lidstva si zodpovědné celosvětové společenství nemůže nadále dovolit investovat 7-16 kg obilí nebo sojových bobů, až 15 500 litrů vody a 323 m2 pastvin na produkci pouhého kilogramu hovězího pro ty, kdo mají prostředky, aby si jej zaplatili. Naléhavě potřebujeme dostupnější a udržitelnější cesty, jak zajistit potraviny pro všechny.

Přestože odborníci z FAO považují “dobytek za velkou hrozbu pro životní prostředí”, bohužel pouze doporučují jiné zemědělské techniky, přičemž některé s sebou nesou riziko ještě větších, možná nenapravitelných škod na již tak křehkém životním prostředí.

Všichni hladovějící lidé, mnoho miliónů vegetariánů a ti, kteří hledají zdravé alternativy k destruktivním tradicím mají právo očekávat od těch, kdo rozhodují, vlád a mezinárodních organizací vědecké prošetření všech dostupných možností včetně vegetariánství. Tento životní styl, jenž šetří zdroje a život, si zasluhuje nepředpojatý výzkum a propagační úsilí - nejen proto, že má potenciál rozhodnout zběsilou bitvu “potrava versus krmivo” ve prospěch lidstva.

Z tohoto důvodu apelujeme na Organizaci spojených národů a její agentury, aby přestaly ignorovat vegetariánství a namísto toho prostudovaly jeho mnohovrstevný užitek s cílem začlenit jej do budoucích strategií pro svět bez hladomoru.

S úctou,

Podpis


Odkazy:

1. Universal Declaration of Human Rights: “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food …”
www.un.org/Overview/rights.html www.unhchr.ch/udhr/lang/czc.htm

2. Rome Declaration of World Food Security: “We consider it intolerable that more than 800 million people throughout the world, and particularly in developing countries, do not have enough food to meet their basic nutritional needs. This situation is unacceptable.

3. FAO: Livestock a major threat to environment


Publikace:

1. Jens Holm: The livestock industry and climate - Over a third of all grain harvested becomes fodder. Is that rational?

2. Swiss Union for Vegetarianism: The Ecological Consequences of Meat Consumption


Přeložila Karin Heřmanská


If you have any questions or remarks to this petition please contact: info (at) evana.org