Petition 'FOOD vs FEED' to the UN

This petition is now closed. we thank you for your support.

 

An appeal to the United Nations and its agencies to channel available food resources to needy people and not to farm animals.

This petition will be delivered on World Vegetarian Day (1 October 2009) in New York, Rome and Geneva.

Show list of signatures.

Cesky | Chinese | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Hindi | Hrvatski | Italiano | Ivrit | Nederlands | Nihongo | Nynorsk | Polski | Português | Româna | Russky | Suomi | Slovenščina | Svenska | Türkçe | Urdu

PETITIE

Aan:
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon

Kopie:
FAO (Wereldlandbouw- en Voedselorganisatie) - Directeur-generaal Dr. Jacques Diouf
WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) - Directeur-generaal Dr. Margaret Chan

Opgesteld door:

‘VOEDSEL VS. VOEDER’

Geachte Mr. Secretatis-Generaal,

In 1996 herbevestigde “de Verklaring van Rome over Wereldvoedselveiligheid’ nogmaals het “recht van iedereen op toegang tot veilig en voedzaam voedsel”. De ondertekenaars beloofden ook hun politieke bereidwilligheid om “honger in alle landen uit te roeien”.

In 2008 nemen ondervoeding en verhongering in veel delen van de wereld niet alleen toe, maar dreigen ze ook het lijden naar nieuwe recordhoogten te brengen. Slechte of mislukte oogsten, stijgende prijzen, onduurzame landbouwpraktijken zijn slechts enkele factoren die collectief kwetsbare mensen levensbedreigend in gevaar brengen.

Het is onaanvaardbaar dat, zelfs in een meedogenloze situatie van honger en ondervoeding die bijna 6 miljoen kinderen per jaar doodt, enorme percentages van de beschikbare oogst zijn bestemd als diervoeder.

In naam van humaniteit kan een wereldbevolking met verantwoordelijkheidszin het zich niet langer permitteren om 7-16 kg graan of sojabonen, tot 15 500 liter water en 323 m² weide te spenderen aan de productie van slecht één kilo rundsvlees, bestemd voor zij die het kunnen betalen. Een meer toegankelijke en duurzame toegang tot veilig voedsel voor iedereen is dringend nodig.

Hoewel de experten van het FAO ‘vee’ beschouwen als ‘een ernstige bedreiging voor het milieu’, raden ze jammer genoeg alleen maar andere landbouwtechnieken aan, waarvan sommige dreigen een al kwetsbaar milieu nog verder, mogelijk onherstelbaar, te beschadigen.

Alle mensen die honger lijden, vele miljoenen vegetariërs en mensen op zoek naar nuttige alternatieven voor destructieve tradities hebben het recht om van beleidsvormers, regeringen en internationale organen een wetenschappelijk onderzoek te verwachten naar alle beschikbare opties, inclusief vegetarisme. Het is de moeite waard deze grondstoffen- en levensbesparende levensstijl onbevooroordeeld te onderzoeken en er promotionele inspanningen voor te leveren, alleen al vanwege haar potentieel om de voortdurende strijd ‘voedsel versus voeder’ te beslechten in het voordeel van humaniteit.

Om deze reden doen wij een beroep op de Verenigde Naties en haar instanties om niet langer vegetarisme te negeren, maar in plaats daarvan de veelzijdige voordelen ervan te onderzoeken, met het oog op het incorporeren van die voordelen in toekomstige strategieën voor een wereld zonder honger.

Hoogachtend,

Handtekening

 

Referenties:

1. Universele verklaring van de Mensenrechten: “Iedereen heeft het recht op een levensstandaard voldoende voor de gezondheid en welzijn van hemzelf en zijn familie, inclusief voedsel...”

2. Verklaring van Rome over Wereldvoedselveiligheid: “We vinden het onduldbaar dat meer dan 800 miljoen mensen ter wereld, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, niet genoeg voedsel hebben om in hun basisvoedingsbehoeften te voorzien. Deze situatie is onaanvaardbaar.

2. FAO: Veeteelt is een ernstige bedreiging voor het milieu.

 

Achtergrond:

1. Jens Holm: De veeteeltindustrie en klimaat – Meer dan een derde van alle geoogste graan wordt voeder. Is dat rationeel?

2. Zwitserse Unie voor Vegetarisme: De Ecologische Gevolgen van Vleesconsumptie

Translation: EVA vzw - Ethisch Vegetarisch Alternatief, Belgium

If you have any questions or remarks to this petition please contact: info (at) evana.org