Petition 'FOOD vs FEED' to the UN

This petition is now closed. we thank you for your support.

 

An appeal to the United Nations and its agencies to channel available food resources to needy people and not to farm animals.

This petition will be delivered on World Vegetarian Day (1 October 2009) in New York, Rome and Geneva.

Show list of signatures.

Cesky | Chinese | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Hindi | Hrvatski | Italiano | Ivrit | Nederlands | Nihongo | Nynorsk | Polski | Português | Româna | Russky | Suomi | Slovenščina | Svenska | Türkçe | Urdu

עצומה

לכבוד:
מזכ"ל האו"ם באן קי-מון

עותקים:
מנכ"ל ה-FAO – ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, ד"ר ז'אק דיוף
מנכ"לית ה-WHO – ארגון הבריאות העולמי, ד"ר מרגרט צ'אן

העצומה הושקה ע"י:
ינס הולם, נציג שוודי בפרלמנט האירופי
האיגוד השוויצרי למען הצמחונות
האיחוד האירופי לצמחונות וחדשות בנושא בעלי-חיים (EVANA)מזון או מספוא

כבוד המזכ"ל,

ב-1996, אישררה "הצהרת רומא בנושא ביטחון בהשגת מזון" את הזכות בה ניחנו הכול, "זכות הגישה למזון בטוח ומזין". החתומים גם הצהירו על כוונותיהם הפוליטיות "למחות את הרעב בכל מדינה ומדינה".

ב-2008, ניכרת החרפה בממדי תופעות תת-התזונה והרעב במקומות רבים בעולם, והסבל הכרוך באלה רק מועד להחמיר. גידולים הולכים ומתמעטים, גידולים מבוזבזים, האמרת המחירים ואמצעי גידול מיושנים – כל אלה הינם רק חלק מהגורמים המצטרפים אלה לאלה ומסכנים את חייהם של בני האדם באוכלוסיות מוחלשות.

לא מתקבל על הדעת שבמצב עגום שבו כשישה מיליון ילדים מתים בכל שנה כתוצאה מרעב ומתת-תזונה, בעלי חיים המשמשים מקור למזון ניזונים באחוזים עצומים מהגידולים הזמינים.

בשם האנושות, קהילה עולמית אחראית אינה יכולה עוד להרשות לעצמה להשקיע 7-16 ק"ג דגנים או פולי סויה, עד 15,500 ליטר מים ו-323 מ"ר של אדמת מרעה, רק לשם ייצור קילוגרם בודד של בשר בקר עבור אלה שיש להם האמצעים לשלם עבורו. יש צורך דוחק בערוצים נגישים יותר ובני-קיימא, להבטחת מזון לכולם.

למרבה הצער, אף על פי שלפי מומחי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) "המקנה הוא אחד מהאיומים הסביבתיים הגדולים", הם ממליצים רק על שיטות גידול אחרות, שחלקן כרוכות בסיכונים גדולים עוד יותר לסביבה פגיעה גם כך, ייתכן שאף ללא סיכוי לתקנה.

לכל הרעבים, למיליוני הצמחונים הרבים, ולאלה המחפשים אלטרנטיבות בריאות למסורות הרסניות, לכל אלה, יש זכות לצפות ממקבלי ההחלטות, מממשלות ומגופים בינלאומיים, לערוך מחקר מדעי על כל האפשרויות הקיימות, כולל הצמחונות. סגנון חיים זה, המציל משאבים וחיים, ראוי למחקר לא-מוטה ולמאמצים לקידומו, בין השאר בשל הפוטנציאל הטמון בו להכרעת הקרב המתחולל בין מזון למספוא – הכרעה לטובת האנושות.

מסיבה זו, אנו פונים לאו"ם ולסוכנויותיו להפסיק להתעלם מהצמחונות, ובמקום זאת לחקור את היתרונות הרבים הטמונים בה, במטרה לשלבם באסטרטגיות עתידיות של עולם ללא רעב.

בכבוד רב,

חתימה __________


מראי מקום:

1. הצהרת זכויות האדם האוניברסלית: "לכל אדם יש זכות לרמת חיים נאותה לו ולמשפחתו, כולל מזון..."

www.un.org/Overview/rights.html

2. הצהרת רומא: "לדעתנו, העובדה שלמעל ל-800 מיליון בני אדם ברחבי העולם, ובפרט במדינות מתפתחות, אין די מזון כדי לענות על צורכיהם התזונתיים הבסיסיים, הינה עובדה בלתי נסבלת. זהו מצב בלתי קביל."

3. FAO – ארגון המזון והחקלאות של האו"ם: המקנה הוא איום סביבתי גדול

www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html


חומר רקע:

1. ינס הולם: "תעשיית המקנה והאקלים – מעל לשליש מכל הדגנים שנקצרים הופכים למספוא. האם זה רציונלי?"

www.jensholm.se/wp-content/uploads/2008/03/meat_climate_report.pdf

2. האיגוד השוויצרי למען הצמחונות: התוצאות האקולוגיות של צריכת הבשר

www.vegetarismus.ch/info/eoeko.htm

Translation: Itae Amit in cooperation with the Jewish Vegetarians of North America (JVNA)

If you have any questions or remarks to this petition please contact: info (at) evana.org