Petition 'FOOD vs FEED' to the UN

This petition is now closed. we thank you for your support.

 

An appeal to the United Nations and its agencies to channel available food resources to needy people and not to farm animals.

This petition will be delivered on World Vegetarian Day (1 October 2009) in New York, Rome and Geneva.

Show list of signatures.

Cesky | Chinese | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Hindi | Hrvatski | Italiano | Ivrit | Nederlands | Nihongo | Nynorsk | Polski | Português | Româna | Russky | Suomi | Slovenščina | Svenska | Türkçe | Urdu

PETITION:

TIL:
United Nations Secretary-General Ban Ki-moon

KOPI:
FAO - Director-General Dr. Jacques Diouf
WHO - Director General Dr. Margaret Chan

Lansert:


Kjære Generalsekretær Ban Ki-moon

’Mat versus fòr’

I 1996 gjentok ”Roma deklarasjonen for Verdens matvaresikkerhet” lovnadene om "retten for at alle skulle ha tilgang på sikker og næringsrik mat". De signerende bekreftet også på sin politiske vilje til "å utrydde sult i samtlige land".

I 2008 er ikke bare feilernæring og sult økende, det settes også nye høyder når det gjelder hungersnød. Forvitrende og tapte avlinger, stigende matvarepriser, ubærekraftige jordbruksmetoder er bare noen av faktorene som kombinert setter allerede utsatte folkegrupper i livstruende fare.

Det er ikke akseptabelt at man i en håpløs og grim situasjon, med sult og feilernæring som dreper 6 millioner barn hvert år, fremdeles benytter store prosentandeler av tilgjengelige avlinger som dyrefòr.

I menneskehetens navn kan ikke et ansvarlig globalt verdenssamfunn lenger ta seg råd til å investere 7-16 kg hvete eller soyabønner, 15000 liter vann og 323 kvadratmeter beitemark for å produsere én kilo kjøtt for de som har råd til å betale for det. Det er et sterkt behov for mer tilgjengelige og bærekraftige måter å sikre mat for alle.

Dessverre, til tross for at eksperter hos FAO ser at ”husdyr er en betydelig trussel for miljøet” så foreslår de knapt en endring i jordbruksteknikker, noe som bidrar med risiko for å ødelegge allerede sårbart landskap og enda mer kanskje uopprettelig skade.

Alle sultne mennesker, mange millioner vegetarianere og de som søker etter helhetlige alternativer til ødeleggende tradisjoner, har rett til å regne med at beslutningstagere, myndigheter og internasjonale organer befatter seg med vitenskapelige utredninger av alle tilgjengelige muligheter, inkludert å være vegetarianere. Denne ressurs og livreddende livsstilen er verdt en uhildret forskning og markedsføringsanstrengelse, ikke minst fordi dens potensiale i kampen mellom mat vs fòr er til fordel for menneskeheten.

På bakgrunn av dette oppfordrer vi FN og deres agenter til å slutte å ignorere vegetarisme og heller studere de mangfoldige fordelene, med hensikt å inkludere de inn i fremtidige strategier for en verden uten sult.

Vennlig hilsen

Signatur


Kilder:

1. Universal Declaration of Human Rights: ”Alle har rett til ein levestandard som kan tryggje helsa og velværet til forsytaren og familien hans, og gje dei mat…”

2. Rome Declaration of World Food Security: “We consider it intolerable that more than 800 million people throughout the world, and particularly in developing countries, do not have enough food to meet their basic nutritional needs. This situation is unacceptable.

3. FAO: Livestock a major threat to environment

Bakgrunnsinformasjon:

1. Jens Holm: The livestock industry and climate - Over a third of all grain harvested becomes fodder. Is that rational?

2. Swiss Union for Vegetarianism: The Ecological Consequences of Meat Consumption

Translation: Marit Buseth

If you have any questions or remarks to this petition please contact: info (at) evana.org