Logo
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA)
Select language:
en de fr pt es
it nl ro sl sq sv


Book recommendation:
Paving the Way for Peace: Living Philosophies of Bishnoi and Jains
Join us on
facebook logo
Facebook!
RSS engl.
RSS all lang.

Donation to EVANA.

Klimatåtgärder: Dohakonferensen måste lägga grunden för 2015 års globala miljööverenskommelse

Europeiska kommissionen
Pressmeddelande
Bryssel, 23 november 2012

Vid FN-konferensen om klimatförändring nästa vecka i Doha i Qatar måste man påbörja det krävande arbetet att förverkliga förra års överenskommelse om att stärka globala klimatåtgärder. EU vill att resultatet ska bli att man tidigarelägger alla delar av de beslut man enades om i Durban med sikte på en ny global miljööverenskommelse till 2015. EU har också uppmanat det qatariska ordförandeskapet att arrangera ministerdiskussioner för att komma överens om konkreta åtgärder för att ytterligare minska de globala utsläppen före 2020. EU håller fast vid sin del av överenskommelsen från Durban och sitt åtagande att delta i en andra omgång av Kyotoprotokollet...


Source: Klimatåtgärder: Dohakonferensen måste lägga grunden för 2015 års globala miljööverenskommelse
Author: EU

Link: Klimatförhandlingarna: Oppositionen sågar Sveriges klimatpolitik
Link: Klimatmötet inleds på måndagen

Date: 2012-11-26