Logo
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA)
Select language:
en de fr pt es
it nl ro sl sq sv

a

Book recommendation:
Paving the Way for Peace: Living Philosophies of Bishnoi and Jains
Join us on
facebook logo
Facebook!
RSS engl.
RSS all lang.

Donation to EVANA.

Commissie lanceert strategie voor duurzame Europese bio-economie

Europese Commissie — Persbericht

Brussel, 13 februari 2012 – De Europese Commissie heeft vandaag een strategie aangenomen om het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen in onze economie te vergroten en deze op duurzamere wijze te benutten. Gelet op de verwachte toename van de wereldbevolking tot 9 miljard tegen 2050 en de slinkende grondstofvoorraden zijn hernieuwbare biologische hulpbronnen essentieel voor Europa: voor de productie van gezond en voldoende voedsel voor mens en dier, maar ook van materialen, energie en andere producten. In de strategie en het actieplan van de Commissie "Innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa" wordt deze kwestie op een coherente, transversale en interdisciplinaire benaderd. Europa wil werk maken van een innoverende economie met een lage uitstoot waarbij de vraag voor duurzame landbouw, visserij en voedselbevoorrading en het duurzaam gebruik van biologische hulpbronnen voor industrile doeleinden met elkaar worden verzoend zonder afbreuk te doen aan de biodiversiteit en de bescherming van het milieu. Het plan berust op drie pijlers: de ontwikkeling van nieuwe technologien en processen voor de bio-economie; de ontwikkeling van markten en concurrentievermogen in de bio-economische sectoren; en beleidsmakers en belanghebbende stimuleren om nauwer samen te werken...


Source: Commissie lanceert strategie voor duurzame Europese bio-economie
Author: EU

Link: Milieu: Commissie pleit voor strengere aanpak van bodemaantasting

Date: 2012-02-14

Share

Filter: 
1-13
2013-05-29
seedling in soil
2013-01-19
German Agriculture Minister Aigner and FAO head Graziano da Silva urge international community to develop principles for responsible investments
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-04
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2012-12-30
2012-12-29
2012-12-28
photo GerdAltmann_pixelio.de
2012-12-28
Wild wolves and brown bears killed over 20 Rudolph pté
1-13

For correspondents:
Username:

Password: